Obraz Matki Bożej Stopnickiej

Fundator: Adam Hinek

Data powstania dzieła: ok. 1645 r.

Typ:

Miejsce: kaplica boczna tzn. Hinkowska

 

Historia:

Znajduje się on w tzw. Kaplicy Hinkowskiej naszego kościoła. Wizerunek namalowany jest na desce. Na złotym tle przedstawiona jest Matka Boża z Dzieciątkiem. Maryja trzyma Pana Jezusa w lewej ręce, a prawą tuli je do siebie. Całość nakryta jest metalową suknią, a głowy Maryi i Jezusa zwieńczone są koronami.

Obraz należy do typu wizerunków maryjnych zwanych Matką Boską Dobrej Rady.

Początków kultu maryjnego należy szukać w 1645 roku, kiedy to właściciel pobliskich Kuchar, Adam Hinek ufundował kaplicę „na chwałę Bożej Rodzicielki Najświętszej Panny Maryi”, z przeznaczeniem na groby członków swojej rodziny. Od jego nazwiska nazwaną boczną kaplicę naszego kościoła, w której znajduje się obraz.

Prawdopodobnie wtedy został namalowany obraz Matki Bożej Stopnickiej, będący prawdopodobnie dziełem szkoły małopolskiej lub warsztatu lwowskiego Teodora Senkowicza.

Obraz stopnicki wykazuje duże prawdopodobieństwo ze czczonymi wizerunkami Matki Bożej Trembowelskiej z greckokatolickiej archikatedry św. Jura we Lwowie czy Matki Bożej Ilińskiej z prawosławnego soboru św. Eliasza w Czernichowie na Ukrainie.

W 1680 roku stopnicki oraz Bogarodzicy został przystrojony metalowymi sukienkami i koronami przetopionymi ze sreber kościelnych, które dotąd go zdobią. Zgodę na to przedsięwzięcie wydał biskup sufragan z Krakowa – Mikołaj Oborski.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zwyczaj ozdabiania sukienkami obrazów rozpowszechnił się w drugiej połowie XVII wieku pod wpływem osłon i sukienek z ikon wschodniego obrządku. Sukienki z obrazu stopnickiego należą zatem do najstarszych tego typu zabytków w naszym kraju.

W czasie II Wojny Światowej podczas walk frontowych radziecko-niemieckich w 1944/1945 roku, stopnicka fara wraz z miastem uległa całkowitemu zniszczeniu. Ocalała tylko Kaplica Hinkowska wraz z obrazem Matki Bożej Stopnickiej.

Do dziś obraz Matki Bożej Stopnickiej cieszy się ogromnym szacunkiem i kultem wiernych, na co wskazują liczne wota. Przez ręce Naszej Matki zanoszone są liczne prośby, dziękczynienia i błagania do samego Boga. W każdą środę na Mszy świętej wieczornej modlimy się przed obrazem Naszej Pani, wierząc, że Ona jest najlepszą pośredniczką łask.

Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i święta:
07:001, 08:30, 10:00, 12:00, 17:002
Dni powszednie:
06:30, 07:001, 17:002
1 – w okresie adwentu o godz. 06:00
2 – w okresie zimowym o godz. 16:00

Polecamy