Chwalcie łąki umajone… – poświęcenie pól

Czas wiosenny to tradycyjnie okres święcenia pól w naszej Ojczyźnie. To chwila ofiarowywania Bogu całego trudu ludzkiej pracy, którą tak mocno widać w pięknie kwitnących sadów czy łąk oraz pól, z których czerpiemy liczne owoce służące ludzkiemu życiu.

Modlitwa nasza ta tym bardziej jest potrzebna, by Dobry Bóg błogosławił wszystkim rolnikom, sadownikom i pracownikom rolnym w wykonywanej pracy oraz by ustrzegł od złego i wszelkich klęsk uprawy.

W naszej parafii dobiegło końca poświęcenie pól, za co jesteśmy bardzo wdzięczni parafianom, że kultywują tę piękną tradycję, starając się pokazać iż nie jest to jedynie stary zwyczaj, nieprzystający już do XXI wieku. Dzięki naszemu gromadzeniu się przy kapliczkach, trudzie pielgrzymowania przez miejsca zamieszkania i sprawowanej Mszy Świętej, wierzymy mocno, że wszystko czym człowiek się karmi, gdzie pracuje i co wykonuje pochodzi z ręki samego Boga, który jest dawcą wszelkiego życia. 

Niech ta tradycja modlitwy i prośby o Bożą pomoc i błogosławieństwo na roli nigdy nie ustaje.

Dziękujemy za obecność oraz wszelkie złożone ofiary podczas poświęcenia pól, mieszkańcom miejscowości: Suchowola, Szklanów, Podlasek, Borek, Mariampol, Falęcin Stary, Falęcin Nowy, Nowa Wieś, Mietel, Kąty Nowe, Smogorzów, Topola, Zagaje Kikowskie, Klępie Dolne, Klępie Górne, Białoborze, Białoborze Hektary, Stopnica, Stopnica Źródła.

Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i święta:
07:001, 08:30, 10:00, 12:00, 17:002
Dni powszednie:
06:30, 07:001, 17:002
1 – w okresie adwentu o godz. 06:00
2 – w okresie zimowym o godz. 16:00

Polecamy